ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈແພດໝໍທີກຳລັງປິ່ນປົວ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈແພດໝໍຜູ້ທີກຳລັງປິ່ນປົວ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງອຸດົມໄຊ