ລະບົບ ຮັບ-ສົ່ງ ຈົດໝາຍອີເລັກໂຕຣນິກ ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ

ລະບົບຈົດໝາຍອີເລັກໂຕຣນິກສະເພາະພະນັກງານລັດຖະກອນຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະພະນັກງານທີ່ມີ Username ຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ອີເມວທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈະຕ້ອງ @oudomxay.gov.la ຈິ່ງສາມາດເຂົ້າລະບົບໄດ້.

ຄູ່ມືນຳໃຊ້ດາວໂຫຼດ
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ>> ຄິກທີ່ນີ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ອີເມວຕິດຕໍ່ພາຍໃນຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ລ/ດຊື່ແລະນາມສະກຸນອີເມວ
1ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກin-out.pv@ou.gov.la
inout-odx@oudomxay.gov.la
2ທ່ານ ນ. ອຳໄພວອນ ປັນຍາລັກamphayvone@ou.gov.la
3ທ່ານ ຫຸມພັນ ໂກສະດາhoumphanh@ou.gov.la
4ທ່ານ ຄຳສະແຫວງ ວິໄລພົງkhamsveng@ou.gov.la
5ທ່ານ ລຳພອນ ສະຫວັດດີlamphone@ou.gov.la
6ທ່ານ ວົງເພັດ ສຸລິຍາvongphet@ou.gov.la
7ທ່ານ ພູທອງ ຊົມພູphouthong@ou.gov.la
8ທ່ານ ໄຊສະຫວັນ ວິດາວົງxaysavanh@ou.gov.la
1ທ່ານ ວົງໄຊ ຊົງເພຍຢ່າງຊື່vongxay@oudomxay.gov.la
2ທ່ານ ຈັນທາ ແກ້ວສະຫວັດchantha@oudomxay.gov.la
3ທ່ານ ສີວົງໄຊ ຈິດຕະວົງsyvongxay@oudomxay.gov.la
4ທ່ານ ວິໄລ ໄຊທອງແກ້ວvilay@oudomxay.gov.la
5ທ່ານ ສົມຈິດ ເພັດມະນີsomchit@oudomxay.gov.la
6ທ່ານ ຄຳສຸກ ນາມແສງkhamsouk@oudomxay.gov.la
7ທ່ານ ນ. ສຸໄພລິນ ສິດທິພອນMisssouphailin@oudomxay.gov.la
8ທ່ານ ພູວົງphouvong@oudomxay.gov.la
9ທ່ານ ສຸລາດsoulath@oudomxay.gov.la
10ທ່ານ ຫົງທອງ ກິດຕິວົງhongthongkv@oudomxay.gov.la
11ທ່ານ ສີສະໝຸດ ອຸ່ນລະຄອນsysamouth@oudomxay.gov.la
12ທ່ານ ບຸນລີ ຢາເຢັງbounlee@oudomxay.gov.la
13ທ່ານ ສີພອນsyphone@oudomxay.gov.la
14ທ່ານ ຕູບີtoubee@oudomxay.gov.la
15ທ່ານ ທອງໄບ ສຸກບຸນມາthongbai@oudomxay.gov.la