ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫ້ອງວ່າການແຂວງ

ທັງໝົດ

ຂໍ້ມູນ 12 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ອາໄສ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ທັງໝົດ

ນິຕິກຳ ທາງລັດຖະການ

ທັງໝົດ

ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ທັງໝົດ

ອົງການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປີດ ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ ຮ່າງນິຕິກໍາ ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງນິຕິກໍາ…

ກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສະຫຼຸບວຽກງານ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຕິດພັນກັບ ວາລະແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2023

ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມ ເປີດກວ້າງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023

Like us

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ທັງໝົດ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ກຳນົດເອົາ 5 ຈຸດສຸມ ໃນການແກ້ໄຂ ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກໍານົດເຂົ້າໃນກອງປະຊຸມ ສະໄຫມທີ IX ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ.ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ…

6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,11%

ປີ 2021 ຜ່ານມາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຕິບັດການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ໄດ້ລື່ນແຜນການ 7%

ປີ 2021 ນີ້ ເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 3,47%

ການອຸປະຖຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ

ທັງໝົດ