ລິສັດ ສາລິກາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ມອບນ້ຳດື່ມຈຳນວນ 300 ແພັກ ລວມມູນຄ່າ 10.500.000 ກີບ

ບໍລິສັດ ສາລິກາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ມອບນ້ຳດື່ມຈຳນວນ 300 ແພັກ ລວມມູນຄ່າ 10.500.000 ກີບ ຊ່ວຍແຂວງອຸດົມໄຊນຳເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ, ຄວາມຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *