ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ ລັດຖະບານ, ທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານ ຈໍລະຈອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ເອກະສານ…

ຝຶກອົບຮົມລະບົບບໍລິຫານລັດແບບດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ

ວັນທີ 6 ຕຸລາ2022 ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດແບບດີຈີຕອນ ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫ້ແກ່ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງລັດດ້ວຍລະບົບທັນສະໄໝ ເພື່ອການພັດທະນາຫັນໄປສູ່ການເປັນທັນສະໄໝເທືອລະກ້າວ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທີການນຳໃຊ້…

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 28 ຕຸລານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕົນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ…