ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳຂອງແຂວງ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່3ເມືອງ

ທ່ານເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳຂອງແຂວງ ລົງຊຸກຍູ້ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ 3ເມືອງໃຕ້: ເມືອງແບງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ