ທ້ອງທ່ຽວ ຕາດນ້ຳແຮງ ເມືອງຮຸນ

ຕາດນ້ຳແຮງມືອງຮຸນ ແຂວງອູດົມໄຊ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ມີ ນ້ຳຕົກ ແລະ ອາກາດເຢັນຕະຫຼອດ ມີປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວງາມ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສັດນາໆພັນ ແລະ ເປັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າໄປທ່ຽວທີ່ສຸດຂອງແຂວງ

ທ່ຽວນ້ຳຕົກ ຕາດນ້ຳແຮງ ເມືອງຮຸນ

ນ້ຳຕົກ ຕາດນ້ຳແຮງ ແຫ່ງນີ້ມີຫລາຍລັ່ນ ມີຄວາມສວຍງາມຫລາຍ ມີນ້ຳໄຫລຕະຫລອດປີ ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງສະດວກສະບາຍ ໄກຈາກເທດສະບານ ເມຶອງຮຸນ ປະມານ 20 ກວ່າກິໂລແມັດ ເທົ່ານັ້ນ.