ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ ລັດຖະບານ, ທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານ ຈໍລະຈອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ເອກະສານ…

ອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມ ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ທົ່ວແຂວງ

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນຫົວຂໍ້ (ເພີ່ມທະວີການນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຢ່າງແຂງແຮງ) ຈັດຂຶ້ນ ຫວ່າງວັນທີ 8–9…