ແຂວງອຸດົມໄຊ ສະຫລຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ – 19

ກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບ ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ…