ຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (E-Office)

ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງ ລັດຖະບານ, ທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ວຽກງານ ຈໍລະຈອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ ເອກະສານ…