ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ