ຄຳສັ່ງ

ປະເພດວັນທີເລກທີຫົວຂໍ້ເອກະສານດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ 10-10-2022999/ອຊຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ PDF
ຄຳສັ່ງ31-10-20211031/ຈຂ.ອຊຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍຍົກລະດັບປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸ້ມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ວັນທີ 1 ເຖີງ 14 ພະຈິກ 2021ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ22-4-2021334/ຈຂ.ອຊຄຳສັ່ງແນະນຳ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19ໄຟລຼ 1
ໄຟລຼ 2
ໄຟລຼ 3
ຄຳສັ່ງ20-03-2017240/ຈຂ.ອຊຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານດາວໂຫຼດ PDF
ຄຳສັ່ງ25-4-2021343/ຈຂ.ອຊດ່ວນ ຄຳສັ່ງ ເພີ່ມເຕີມ ການເພີ່ມມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມທັງແຈ້ງໂຈະສະຖາບັນສຶກສາທຸກຂັ້ນ ຊົວຄາວ ຂອບເຂດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊດາວໂຫຼດ PDF