ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍຍົກລະດັບປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸ້ມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ວັນທີ 1 ເຖີງ 14 ພະຈິກ 2021