ຕາດຕະແລ ເມືອງຮຸນ

ຕາດຕະແລ ເປັນນ້ໍາຕົກເຮັດໃຫ້ປະລາດ, ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານ ຕະແລ ຫ່າງຈາກ  ເທດສະບານເມືອງຮຸນ ປະມານ 42 km. ນ້ໍາຕົກແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບບັນຍາກາດສົດຊື່ນ…