ພິທີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ 3 ແຂວງພາກເໜືອ

ກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ ແກ້ໄຂ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານ…