ແຈ້ງການ ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ 30 ທັນວາ 2021 ຫາ 15 ມັງກອນ 2022