ແຈ້ງການ ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ 10 ຫາ 25 ຕຸລາ 2021

ແຈ້ງການ ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ 10 ຫາ 25 ຕຸລາ 2021