ແຈ້ງການແນະນຳ ການກຳນົດຄ່າເຊົ່າສະໂມສອນແຂວງ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ3 ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ Video Conference ຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊັ