ແຈ້ງການ ການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງບັນດາຮ້ານລັນເທີງ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ ໃນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຈ້ງການ ການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງບັນດາຮ້ານລັນເທີງ ຄາຣາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ ໃນທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ