ຄັງຮູບພາບ ການເຄື່ອໄຫວຂອງການນຳ 2021

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງຊາດ 8-2021

ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ເມືອງປາກແບງ 8-2021