ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຈ ບ້ານທ່າມື່ນ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງບ້ານທ່າມື່ນ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສະພາບເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍັງເປັນເສັ້ນທາງທະລຸ ເຂົ້າໄປຫາຕາດປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນທາງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບ. ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ງທີ່ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນຕາດ ປົກຫຸ້ມດ້ວຍ ປ່າໄມ້ດົກໜາ. ລັກສະນະ ຂອງຕາດ ປະກອບດ້ວຍສອງພັກ, ພັກທີໜຶ່ງ ສູງປະມານ 7 ແມັດ, ພັກທີສອງ ສູງປະມານ 8 ແມັດ, ໃນປີ 2007 ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບໍລິສັດ ສາລິກາ ໄດ້ທະລຸເສັ້ນທາງ ຈາກບ້ານທ່າມື່ນ ເຂົ້າໄປຫາ ນ້ຳຕົກຕາດແລ້ວ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ. ຕາມການບອກເລົ່າ ຂອງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ວ່າ ຕາດນ້ຳແຈ ເປັນຕາດທ່ອນກາງ ຂອງເງືອກໃນປາງກ່ອນ. ສ່ວນທ່ອນຫົວ ຕົກຢູ່ຫົວນ້ຳຫາວ ໃກ້ຊາຍແດນ ເມືອງງາ ແລະ ທ່ອນຫາງ ຕົກຢູ່ຫົວນ້ຳແມດ (ບ້ານນາແມດ). ຍ້ອນການຂ້າຟັນລັນແທງ ລະຫວ່າງມະນຸດກັບເງືອກ ສາເຫດແມ່ນຍາດຜູ້ສາວ ມາເປັນເມຍ ແລະ ສາເຫດທີສອງ ທີ່ເອີ້ນກັນ ຕາດນ້ຳແຈ ຍ້ອນເປັນ ທ່ອນໂຮມຊຸມນຸມ ກິນແຈ (ໝ້ຽງ) ຂອງຄົນສະໄໝກ່ອນ. ​