ນ້ຳລອດພູ ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງນາໝໍ້ ປະມານ 8 ກິໂລ ແມັດ, ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງນ້ຳອອກຮູ ຈາກທາງ ເລກ 13 ເໜືອເຂົ້າໄປປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ. ລັກສະ ນະຂອງນ້ຳອອກຮູ ແມ່ນໄຫຼອອກຈາກໜ່ວຍພູທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຍາວຫຼາຍ ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປສຳຫຼວດຈົນສຸດໄດ້ ຍ້ອນສະພາບທຸລະກັນດານ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ພວກເຮົາສຳຫຼວດແລ້ວພຽງແຕ່ ປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ດ້ວຍທິມງານນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຫະພັນເອີຣົບໃນປີ 2010. ທ່າແຮງຂອງນ້ຳລອດພູນີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທາງເລກ 13 ເໜືອ ສະ ຖານທີ່ຮາບພຽງ ເໝາະສົມໃນການພັກຜ່ອນ, ຊົມບັນຍາກາດເຢັນສົດຊື່ນ, ສວຍງາມ ແລະ ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກຕົວເມືອງນາໝໍ້ ເໝາະກັບການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ສປ ຈີນ ທີ່ເດີນທາງມາຕາມທາງເລກ 13 ເໜືອ.
     ນ້ຳລອດພູແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນປີ ຄສ 2000 ແລະ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າທ່ຽວຊົມປີ ຄສ 2003. ເປັນນ້ຳແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳ ມະຊາດ, ນ້ຳສະອາດ, ເຢັນດີ ເໝາະແກ່ການໄປທ່ຽວຊົມອາບນ້ຳ ແລະ ຊົມທິວທັດທຳມະຊາດ ໃນຂົງເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ຕົ້ນນ້ຳລອດພູນີ້ມີຫ້ວຍກະສາ ປ່ອງໃສ່ຫ້ວຍຫ່ານ ເຊິ່ງໄຫຼມາຈາກພູບ້ານນ້ຳປີດ ລົງມາເຂົ້າພູກະສາ ຫຼັກ 24. ຄຳວ່າ “ພູກະສາ” ແມ່ນມີບໍ່ແຮ່ຊືນ ເຜົ່າກຶມມຸເອີ້ນວ່າ “ກະສາມາອອກ” ຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ ເປັນຫ້ວຍນ້ຳຍາວອອກມາຈາກຮູພູເປັນສາຍນ້ຳ, ເປັນຫາດ, ເປັນວັງ, ຫີນ ແລະ ມີຕາດຢູ່ບ່ອນໜຶ່ງ ເຂົ້າໄປປະມານ 150-200 ແມັດ, ສູງປະມານ 5-10 ແມັດ, ແຕ່ມີພະພຸດທະຮູບ ຢູ່ຫົວຕາດດັ່ງກ່າວ. ຖ້ຳນ້ຳລອດພູ ຫຼື ນ້ຳອອກຮູ ທີ່ປະຊາຊົນຊາວເມືອງນາໝໍ້ ພາກັນຮຽກຊື່ວ່າ “ນ້ຳລອດພູ” ຍ້ອນວ່ານ້ຳອອກມາຈາກຮູພູນັ້ນເອງຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.