ຕາດນ້ຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຟນ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ 24 ກິໂລ ແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງໃນການເຂົ້າ ເຖິງບ້ານທາງ ປູຢາງຈາກເທດສະ ບານເມືອງໄຊ ເຖິງບ້ານບໍ່ 5 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ບ້ານບໍ່ຫາບ້ານແຟນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຕາດນ້ຳກັດ ແມ່ນເປັນເສັ້ນ ທາງທີ່ປູດ້ວຍຫີນແຮ່ 18 ກິໂລແມັດ, ຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ສິ່ງດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນຂອງພູຫີຜີ ທີ່ມີປ່າດົງດິບດົກໜາ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ມີຊີວະນາໆພັນຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ຈະໄປສຶກສາວິໄຈ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດ້ານ ພຶກສາຊາດ, ຕາກອາກາດ, ກິນເຂົ້າປ່າ, ພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຕາມໂງ່ນຫີນ ແລະ ສາຍນ້ຳ. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳກັດເປັນຕາດຊັ້ນດຽວ ມີຄວາມສູງປະມານ 15-20 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 20-50 ແມັດ, ໜ້າຕາດມີອ່າງອາບນ້ຳທຳມະຊາດ ທີ່ເຢັນສະບາຍ. ປະຈຸບັນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຂອງບໍລິສັດແຟເຊັດ ພັດທະນາເປັນຜູ້ສຳປະທານພັດທະນາແບບ ຄົບວົງຈອນ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ໃຫ້ສຳເລັດ100%.ຕາດນໍ້າກັດ ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນປີ ຄສ 1999 ແລະເປີດບໍລິການປີ ຄສ 2006, ຈາກການເລົ່າປາກຕໍ່ປາກຕໍ່ໆກັນມາຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ “ຫ້ວຍນ້ຳກັດ’’ໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ “ສະກັດ ກັ້ນສັດຕູ” ເຊິ່ງສະໄໝການຕໍ່ສູ້ເສິກເຈືອງ ໄດ້ມີທະຫານໄປສະກັດຕີສັດຕູຢູ່ເຂດບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ມີປະມານ 2-3 ຄອບຄົວອາໄສຢູ່ແຄມຫ້ວຍສາຍໜຶ່ງ (ບໍ່ຮູ້ຊື່ຫ້ວຍ) ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການສະກັດກັ້ນຕີຕ້ານສັດຕູແລ້ວ ປະຊາຊົນຈຶ່ງພາກັນມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ເຂດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງເປັນ ເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນ ການຜະລິດເຂົ້າປາອາຫານ ຈິ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ: ບ້ານກັດ ແລະ ໃສ່ຊື່ຫ້ວຍດັ່ງກ່າວວ່າ: ຫ້ວຍນ້ຳກັດ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງເອີ້ນວ່າຫ້ວຍກັດ ຄຳວ່າ “ກັດ” ແມ່ນພາສາກຶມມຸ ແປວ່າ “ເຢັນກັດ” ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວມາກ່ອນ ແລ້ວຫຼາຍພັນປີ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃສ່ຊື່ຫ້ວຍດັ່ງກ່າວວ່າ: “ຫຣົງອົມກັດ” ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ: ຫ້ວຍນ້ຳກັດ ເມື່ອເວລາລົງອາບນ້ຳຫ້ວຍ ສາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະເຢັນກັດທີ່ສຸດ ຈິ່ງເອີ້ນວ່າ“ນໍ້າກັດ” ມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍ ລຸງແພງ ອາຍຸ 58 ປີຊາວບ້ານກັດ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ).
ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ້ອງທ່ຽວ