ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 8

ລ/ດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຕໍາແໜ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
1ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ລີ້ງນະສອນເຈົ້າແຂວງ
2ທ່ານ ຄຳແພງ ຈິດຕະວົງຮອງເຈົ້າແຂວງ
3ທ່ານ ຄຳພຽງ ຢາຈົງວາຮອງເຈົ້າແຂວງ
4ທ່ານ ນ. ສົມລີ ສຸພັນທອງຮອງເຈົ້າແຂວງ
5ທ່ານ ກາສີ ນັນທະລາດເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆປາກແບງ
6ທ່ານ ທອງພຽນ ຢູລີໄຊເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆງາ
7ທ່ານ ນ.ຄຳມີ ສຸກສະຫັວດເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆແບງ
8ທ່ານ ຄຳແສນ ຊາວມົ້ງວື້ເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆນາໝໍ້
9ທ່ານ ສົມຟອງ ແສງຈັນທາລາເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊ
10ທ່ານ ສຸວັດ ມະຫາວົງສະນັນເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆຫຼາ
11ທ່ານ ຄຳເພົ້າ ສີລິສຸກເຈົ້າເມືອງເຈົ້າເມືອງໆຮຸນ