5 / 5 / 2021 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 25.000.000 ກີບ.