5/5/2021 ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ລວມທັງໝົດ 12 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ມອບໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ 5 ລ້ານກີບ ແລະ ມອບໃຫ້ບັນດາເມືອງໃນ 7 ເມືອງທົ່ວແຂວງເມືອງລະ 1 ລ້ານກີບ.