5/5/2021 ຄອບຄົວທ່ານ ພູພຽງ ຈັນສະຫວັນ ມອບເງິນ 5.000.000 ກີບໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19