5 ພຶດສະພາ 2021 ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວເມືອງໄຊ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 2.500.000 ກີບ