ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2021 ບໍລິສັດ CNP ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ມອບຜາອັດປາກ ຈຳນວນ 20 ແກັດ ມູນຄ່າ 50,000,000 (ຫ້າສິບລ້ານກີບ) ຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19.