ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2021 ບໍລິສັດເບຍລາຍ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ຕ້ານ ພະຍາດ Covid-19 ທີ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງອຸດົມໄຊ.